فارسی هفتم درس اول

حجم فایل : 445.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فارسی هفتم
درس : اول لغات و اصطلاحات :
مونس : همدم ، یار
دراز دستی : ستم گری ، زور گویی
عنایت : بخشایش ، لطف ، توجه ، احسان
ظلمت : تاریکی
زنجره : نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند ، سیر سیرک
غوغا : آشوب ، فریاد ، همهمه
طفولیّت : کودکی ، خرد سالی متعبّد : شکر گزار ، عبادت کننده
مصحف : کتاب ، کتاب آسمانی ، قرآن
طایفه : گروه ، دسته ای از افراد
خفته : خوابیده
دوگانه : نماز ، نماز دو رکعتی
گزاردن : به جای آوردن
( دوگانه ای بگذارد = دو رکعت نماز بخواند )
پوستین : منسوب به پوست ، لباسی که از پوست درست شده است دانش ادبی :
جمله : بخشی از متن که دارای معنای مستقلی است و پیام مشخصی را به شنونده و خواننده منتقل می کند.
تشخیص تهداد جمله ها در متن :ساده ترین راه برای تشخیص تعداد جمله ها ، شمارش فعل هاست. هرفعل نمایانگر یک جمله است
مثال :
زنگ تفریح را که زنجره زد / باز هم در کلاس غوغا شد ( دو جمله )
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم / چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی ( شش جمله ) املا :
صفر = یکی از ماه های قمری * سفر = مسافرت
غریب = نا آشنا * قریب = نزدیک خود آزمایی ها و نکات تکمیلی :
* شبنم از روی برگ گل برخاست / گفت می خواهم آفتاب شوم
( در اینجا منظور از میخواهم آفتاب شوم این است که می خواهم با تابش آفتاب بخار شوم و به آسمان بروم )
 * سخن گفتن موجوداتی مثل شبنم و غنچه و... که در این درس اتفاق افتاده است ، نمونه ای از شخصیت بخشی است . به این آرایه ی ادبی تشخیص یا جان بخشیدن به اشیاء گفته می شود * بچه ها گرم گفت و گو بودند / باز هم در کلاس غوغا بود
هر یکی برگ کوچکی در دست / باز انگار زنگ انشا بود
تعداد جمله ها : چهار جمله
دقت کنید در مصراع سوم فعلی نمی بینید. در اینجا فعل « داشت » به صورت محذوف وجود دارد که از روی مفهوم عبارت باید به وجود آن پی ببریم تاریخ ادبیات :
*ای نام تو بهترین سر آغاز / بی نام تو نامه کی کنم باز
شعری از حکیم ابو محمد یوسف ، نظامی گنجوی ، شاعر قرن ششم ، که در شهر گنجه از شهرهای کنونی آذربایجان به دنیا آمد
آثار : مخزن الاسرار ، لیلی و مجنون ، خسرو و شیرین ، هفت پیکر ، اسکندر نامه
*خواجه عبدالله انصاری : نویسنده و عارف قرن پنجم ، معروف به پیر هرات
آثار : الهی نامه ، مناجات نامه *زنگ آفرینش : سروده ی قیصر امین پورشاعر معاصر. متولد 1338 در گتوند خوزستان. در گذشته در پاییز سال 1386
آثار : در کوچه ی آفتاب ، تنفس صبح ، مثل چشمه مثل رود ، به قول پرستو ، آینه های ناگهان
گلستان : کتابی نوشته ی سعدی شیرازی ، مشرف الدین مصلح...